מקורות

רשימת מקורות קידום אתרים מעודכנת ליום 1 לספטמבר 2019.

המקום הראשון, העיקרי וגם הרשמי של גוגל הוא Webmaster Guidelines שהוא חלק מהעזרה של ה- Search Console. נכון להיום, המימשק הישן של Webmaster Tool חי בקושי לצד המימשק החדש הנקרא Search Console. לכן, כשאתם מגיעים לנושא מסויים, שימו לב להערה של גוגל בנידון לשתי הגירסאות.

המדריך של גוגל מכיל הנחיות, לפעמים מפורטות יותר, לפעמים מפורטות פחות ולפעמים ממש סתומות.

ניסיתי להביא קישורים ישירים המכוונים לדף עם המידע המדוייק ביותר, אבל לא תמיד זה ניתן או שלא מצאתי ולכן הבאתי ציטוט מתוך המדריך של גוגל כי אותה נקודה נראית לי חשובה, למשל: "Make pages for people" – כן, זה מה שכתוב במדריך גוגל למקדמי אתרים. מה זה אומר? זה אומר הרבה דברים הנוגעים לתוכן, עיצוב, קישורים, פרסומות ועוד ועוד.

Page speed optimization

Webmaster Guidelines – Search Console Help

Combine external CSS

PageSpeed Rules and Recommendations | Google Developers

Combine external Javascript

PageSpeed Rules and Recommendations | Google Developers

Content Delivery Networks – CDN

Cloud Front | Amazon
CacheFly – Fastest global throughput CDN
MaxCDN – StackPath
WebPageTest – Website Performance and Optimization Test
Cloudflare – The Web Performance & Security Company
Fastly | The edge cloud platform
KeyCDN – Content delivery made easy

Critical Render Path

Optimizing the Critical Rendering Path  |  Google
Using site speed in web search ranking  |  Google

Improve Server Response

W3 Total Cache
wp super cache | Automatics
Improve Server Response Time | Google

Inline Small CSS

PageSpeed Rules and Recommendations | Google

Minify CSS

CSS Compressor
Online JavaScript/CSS/HTML Compressor

Minimize Redirects

Mobile Analysis in PageSpeed Insights | Google

Prioritize visible content

Reduce the size of the above-the-fold content | Google

Render blocking javascripts

PageSpeed Insights | Google
Remove Render-Blocking JavaScript | Google

CSS and javascript order

Critical Rendering Path | Google

Time to First Byte (TTFB)

W3 Total Cache
wp super cache | Automatics
Improve Server Response Time | Google

Size tap targets appropriately

Multi-device responsive design | Google

User-agent http header

Recommendations for building smartphone-optimized websites | Google

Googlebot

Robots meta tag and X-Robots-Tag HTTP header specifications | Google
Robots.txt Specifications  |  Google
Google crawlers (user agents) – Search Console Help | Google
Learn about sitemaps – Search Console Help | Google
Build and submit a sitemap – Search Console Help | Google
Tell Google about localized versions of your page – Search Console Help | Google
Scraped content – Search Console Help | Google
Change Googlebot crawl rate – Search Console Help | Google
Introduction to robots.txt – Search Console Help | Google
How Google crawls locale-adaptive pages – Search Console Help | Google

Clear hierarchy and text links

"Design your site to have a clear conceptual page hierarchy." – from Google webmaster guidelines

Reasonable amount of links per page

"Keep the links on a given page to a reasonable number." – from Google webmaster guidelines

If modified since

"Make sure that your web server correctly supports the If-Modified-Since HTTP header." – from Google webmaster guidelines

HTTP Server Header Response Checker Tool

Hidden text and links

"Avoid hidden text or links." – from Google webmaster guidelines

Hidden text and links – Search Console Help | Google

Link schemes and bad neighborhoods

PageRank (PR)
Link schemes – Search Console Help | Google

Mobile SEO

Finding more mobile-friendly search results
Mobile Analysis in PageSpeed Insights  |  PageSpeed Insights  |  Google Developers
PageSpeed Insights – Make your web pages fast on all devices
Responsive Web Design Basics | Google Developres
What Makes a Good Mobile Site?  |  Google Developers
Mobile SEO Overview | Google Developers
Separate URLs  |  Google Developers
Be mobile-friendly | Google
AMPing up in mobile Search | Google
Official Google Webmaster Central Blog: Continuing to make the web more mobile friendly
Mobile friendly check
Principles of Mobile App Design: Engage Users and Drive Conversions

AMP optimizations

Stick to Compositor-Only Properties and Manage Layer Count  |  Google Developers
Official Google Webmaster Central Blog: Continuing to make the web more mobile friendly
Resource Hints

Avoid plugins

DNS Prefetching – The Chromium Projects
NPAPI deprecation: developer guide – The Chromium Projects
Plugin Activation in Firefox – Future Releases
PageSpeed Insights

Configure the Viewport

Remove Render-Blocking JavaScript  |  PageSpeed Insights  |  Google Developers

Size content to viewport

Remove Render-Blocking JavaScript  |  PageSpeed Insights  |  Google Developers
Improve Server Response Time  |  PageSpeed Insights  |  Google Developers
PageSpeed Insights
PageSpeed Insights
Fontspring. Worry-free fonts for everyone.

Block Resources

DNS Prefetching – The Chromium Projects

Avoid Interstitials

DNS Prefetching – The Chromium Projects
Web Themes ~ Creative Market
Document.readyState – Web APIs | MDN
Debugging your pages  |  Google Developers
Common mistakes  |  Google Developers

Javascript & mobile seo

DNS Prefetching – The Chromium Projects
Responsive Web Design  |  Google Developers

Use legible font sizes

Web Themes ~ Creative Market
Improve Server Response Time  |  PageSpeed Insights  |  Google Developers
2019's Best Selling Items on ThemeForest
Fontspring. Worry-free fonts for everyone.

Mobile redirect issues

Separate URLs  |  Google Developers

Paid links and advertising

"Make a reasonable effort to ensure that advertisement links on your pages do not affect search engine rankings. For example, use robots.txt or rel="nofollow" to prevent advertisement links from being followed by a crawler." – from Google webmaster guidelines

Web performance

Application cache

Hosted Libraries  |  Hosted Libraries  |  Google Developers
HTTP Caching  |  Web Fundamentals  |  Google Developers

Brotli compression

DNS Prefetching – The Chromium Projects
Results of experimenting with Brotli for dynamic web content
Brotli – Wikipedia
GitHub – google/ngx_brotli: NGINX module for Brotli compression
Better than Gzip Compression with Brotli – Mozilla Hacks – the Web developer blog
Add Brotli compression support to Apache for static assets and pages | lyncd.com

connectStart

Navigation Timing

CSSOM

Constructing the Object Model  |  Web Fundamentals  |  Google Developers

DNS Lookup Time

Plugin Activation in Firefox – Future Releases
Find your place online – Get started with Google

Document.readyState

Document.readyState – Web APIs | MDN
HTML Standard

domComplete

Navigation Timing
Measuring the Critical Rendering Path  |  Web Fundamentals  |  Google Developers

domContentLoaded

Navigation Timing
HTML Living Standard
Document.readyState – Web APIs | MDN
Measuring the Critical Rendering Path  |  Web Fundamentals  |  Google Developers

domInteractive

Navigation Timing

domLoading

Navigation Timing

fetchStart

Navigation Start

Navigation Timing

Navigation Timing API

Navigation Timing
Measuring the Critical Rendering Path  |  Web Fundamentals  |  Google Developers
Measuring the Critical Rendering Path  |  Web Fundamentals  |  Google Developers

responseStart

Navigation Timing

secureConnectionStart

Navigation Timing

Avoid sneaky redirects

Sneaky redirects – Search Console Help

rel

rel=amphtml

Official Google Webmaster Central Blog: Continuing to make the web more mobile friendly

rel=author

HTML Living Standard

rel=canonical

Consolidate duplicate URLs – Search Console Help

rel=dns-prefetch

DNS Prefetching – The Chromium Projects
Document.readyState – Web APIs | MDN
Resource Hints

rel=nofollow

Use rel="nofollow" for specific links – Search Console Help
Official Google Webmaster Central Blog: Best practices for bloggers reviewing free products they receive from companies
HTML Living Standard

Structured data

Schema.org
NAP – Name Address Phone schema structured data tool

The robots.txt file

Test your robots.txt with the robots.txt Tester – Search Console Help
Introduction to robots.txt – Search Console Help

Avoid using scraped content

Scraped content – Search Console Help

Offer a site map to your users

"Provide a page with a human-readable list of links to these pages (sometimes called a site index or site map page)" – from Google webmaster guidelines

Help Google understand your site

"To help Google fully understand your site's contents, allow all of your site's assets, such as CSS and JavaScript files, to be crawled." – from Google webmaster guidelines

Images

Complete Guide to Responsive Images!
Google Image best practices – Search Console Help
Title & Alt Google Image best practices – Search Console Help

Use valid HTML

The W3C Markup Validation Service

Visible content

"Make your site's important content visible by default. Google is able to crawl HTML content hidden inside navigational elements such as tabs or expanding sections, however we consider this content less accessible to users, and believe that you should make your most important information visible in the default page view." – from Google webmaster guidelines

Keyword usage

"Think about the words users would type to find your pages, and make sure that your site actually includes those words within it." – from Google webmaster guidelines

Automatically generated content

"Avoid automatically generated content" – from Google webmaster guidelines

Automatically generated content – Search Console Help

Don't use ranking "tricks"

"Avoid tricks intended to improve search engine rankings. A good rule of thumb is whether you'd feel comfortable explaining what you've done to a website that competes with you, or to a Google employee. Another useful test is to ask, "Does this help my users? Would I do this if search engines didn't exist?" – from Google webmaster guidelines

Make your website stand out

"Think about what makes your website unique, valuable, or engaging. Make sure your website stands out from others in your field." – from Google webmaster guidelines

Block unuseful pages

"Use robots.txt to prevent crawling of search results pages or other auto-generated pages that don't add much value for users coming from search engines." – from Google webmaster guidelines

Broken links

"Ensure that all links go to live web pages." – from Google webmaster guidelines

W3C Link Checker

Avoid cloaking

Cloaking – Search Console Help

Session IDs and tracking

"Allow search bots to crawl your sites without session IDs or arguments that track their path through the site. Using these techniques may result in incomplete indexing of your site, as bots may not be able to eliminate URLs that look different but actually point to the same page." – from Google webmaster guidelines

Avoid Doorway pages

DNS Prefetching – The Chromium Projects
Doorway pages – Search Console Help

Make pages for people

"Make pages primarily for users, not for search engines." – from Google webmaster guidelines

Javascript Framework: Angular, React, Vue.js, Polymer…

The Ultimate Guide to JavaScript SEO